Our Clients

Projects

Bank Kerjasama Rakyat

Bank Simpanan Nasional (BSN)

Eastern Pacific Industrial Corporate (EPIC)

GPQ Sdn Bhd

Hadgente Bina Sdn Bhd (HBSB)

Jabatan Kerja Raya Terengganu (JKR)
Kementerian Pembangunan Usahawan
Kuala Terengganu Golf Resort (KTGR)
Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM)
Lembaga Tabung Haji
Majlis Agama Islam Terengganu
MTBE Malaysia Sdn Bhd (MTBE)
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT)
Petronas & subsidiaries
Centralized Utilities Facilities (CUF)
PTB Securities Sdn Bhd
Syarikat Takaful Malaysia Bhd
Tenaga Nasional Bhd Terengganu (TNB)
Terengganu Incorporated
UMNO Terengganu
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU)